Aktualności

Artykuł

Kwalifikacje na czasie

Zachęcamy do uczestnictwa w kursie e-learningowym Instytutu Badań Edukacyjnych pt. Kwalifikacje na czasie. Dzięki niemu można poszerzyć wiedzę m.in. na temat Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji, efektów uczenia się, potwierdzania kompetencji i metody portfolio.
więcej

Szkoła żywego rzemiosła

Przez całe wakacje ŻyWa Pracownia zaprasza dzieci, dorosłych i seniorów na warsztaty odbywające się na krakowskim Kazimierzu w ramach letniej edycji projektu Szkoła Żywego Rzemiosła. W programie znajdą się zagadnienia związane z tradycyjną kulturą i sztuką ludową, dawnym i współczesnym rzemiosłem, a także elementami designu, zabawkarstwa, majsterkowania i kreatywnego recyklingu.
więcej

Assessment Centre

23 lipca zapraszamy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na sesję Assessment Centre, dzięki której uzyskasz wiedzę dotyczącą jednej z metod selekcji kandydatów do pracy.
więcej

Postępy w pilotażu zintegrowanego systemu kwalifikacji

Prezentacje instytucji zaangażowanych w proces walidacji i certyfikacji oraz konsultacje wytycznych do identyfikowania i dokumentowania efektów uczenia się – takie były główne cele spotkania, które odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie 30 czerwca. Wzięli w nim udział eksperci opisujący kwalifikacje, przedstawiciele instytucji występujących o utworzenie nowych kwalifikacji oraz doradcy zawodowi zaangażowani w pilotaż rozwiązań dla zintegrowanego systemu kwalifikacji.
więcej

Podstawy programowe dla nowych zawodów

Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała 10 lipca nowelizację rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Dokument określa podstawy programowe dla trzech nowych zawodów – technik przemysłu mody, technik lotniskowych służb operacyjnych oraz przetwórca ryb.
więcej
Zobacz więcej wiadomości