Aktualności

Artykuł

Małopolska Chmura Edukacyjna

Pilotażowy projekt pod taką właśnie nazwą jest ciekawym sposobem przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniowie mogą brać udział w wirtualnych zajęciach, wykładach i laboratoriach.
więcej

Prezentacja informacji o zawodach i ofertach zatrudnienia

W Małopolskim Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji rozpoczęto prace nad komponentem ponadnarodowym. 14 i 15 lipca przyjechali w tej sprawie do Krakowa Partnerzy z Republiki Czeskiej. Celem partnerstwa w ramach komponentu ponadnarodowego jest przygotowanie opisu serwisu internetowego służącego do prezentacji kompleksowej informacji o zawodach.
więcej

MPKU jako narzędzie rozwoju regionalnego

1 lipca w Szczecinie i 4 lipca w Gdańsku odbyły się kolejne konferencje z cyklu Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie. Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego było tam prezentowane jako przykład efektywnej współpracy wielu środowisk na rzecz rozwoju uczenia się przez całe życie w regionie.
więcej

Spotkanie koordynacyjne doradców zawodowych

Doradcy zawodowi z powiatowych urzędów pracy i z instytucji zrzeszonych w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego, którzy spełniają określone kryteria, mogą włączyć się w proces wypracowania oraz testowania narzędzia i metody identyfikacji i dokumentowania efektów uczenia się, jakie uczestnicy nabyli w trakcie swojej pracy zawodowej, podczas kursów czy indywidualnie, podejmując różne formy nauki. Wszystko w ramach projektu pn. Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania.
więcej

WUP w Krakowie ekspertem Komitetu Gospodarki Miejskiej

Andrzej Martynuska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Halina Juszczyk z WUP zostali zaproszeni do udziału w pracach Zespołu Ekspertów Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej. Zespół liczy 55 członków, w tym 33 prezydentów miast, ich zastępców i burmistrzów. Ogółem reprezentowanych jest w nim 47 miast, sektor nauki i samorząd wojewódzki. Jednym z celów Komitetu jest uczestnictwo w procesach kształtowania miejskiego i regionalnego środowiska innowacyjnego, które wzmocni konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki. 
więcej
Zobacz więcej wiadomości