Diagnosta samochodowy z uprawnieniami do przeprowadzania badań technicznych poj.

Diagnosta samochodowy z uprawnieniami do przeprowadzania badań technicznych poj.
Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza
chrzanowski
limanowski
nowotarski
olkuski
wadowicki
wielicki
powiat limanowski, wielicki, wadowicki, olkuski, chrzanowski, nowotarski
Zawodowe
Od: 2012-03-10 do: 2013-02-28
Kursy i szkolenia
Osoby pracujące i zatrudnione
Monika Czech-Dudek e-mail: mczechdudek@pap.rzeszow.pl tel/fax (12) 35 34 100, tel. 501 943 250 Biuro Projektu 34-100 Wadowice Pl. Kościuszki 4
ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU a. Szkolenie obejmuje tematy: „Przeprowadzanie okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska” (54 godziny szkoleniowe, w tym: teoretyczne 34, praktyczne 20)  „Badanie techniczne autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h” (9 godzin szkoleniowych, w tym: teoretyczne 8, praktyczne 1)  „Badanie techniczne pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych” (16 godzin szkoleniowych, w tym: teoretyczne 11, praktyczne 5)  „Badanie techniczne pojazdów przystosowanych do zasilania gazem” (14 godzin szkoleniowych, w tym: teoretyczne 11, praktyczne 3)  „Przeprowadzanie badań technicznych: związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie; pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym; pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi” (24 godziny szkoleniowe, w tym: teoretyczne 16, praktyczne 8) b. Egzamin wewnętrzny (3 godziny szkoleniowe- praktyczne) Program szkolenia jest regulowany Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 4.11.2004r (Dz. U. nr 246, poz. 2468-2469) w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. z dnia 18 listopada 2004 r.) i stanowi podstawę do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego przed Transportowym Dozorem Technicznym.
Akademia małopolskich diagnostów samochodowych
Płatne
265,5
Współfinansowane – Częściowo Płatne
przelew
2012-10-26
Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: - zatrudnionych w sektorze MMŚP branży motoryzacyjnej na terenie następujących powiatów województwa małopolskiego: wielickiego, wadowickiego, olkuskiego, chrzanowskiego, nowotarskiego, limanowskiego - legitymujących się wykształceniem co najmniej średnim technicznym lub wyższym technicznym - zgłaszających się z własnej inicjatywy na szkolenia realizowane po godzinach pracy w systemie weekendowym
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i przekazanie dokumentów:  drogą e-mailową: mczechdudek@pap.rzeszow.pl  faxem: (12) 35 34 100, (17) 85 77 100 wew. 21 Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 501 943 250 Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w systemie ciągłym od stycznia 2012r. do października 2012r. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej projektu www.diagnosta-samochodowy.pl
Certyfikat
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji diagnosty samochodowego
Zdanie egzaminu wewnętrznego i przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przed Transportowym Dozorem Technicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 4.11.2004r.
90
polski
Wyżywienie - poczęstunek kawowy oraz obiad

Komentarze (0)

 
Twój komentarz może być pierwszy