Ścieżka edukacyjno-zawodowa

Opis zawodu:

Praca cukiernika polega na produkcji różnego rodzaju wyrobów cukierniczych m.in. ciast, ciastek, lodów, tortów. Zakres obowiązków cukiernika zależy w dużej mierze od tego w jakiej wielkości zakładzie pracuje. W małych zakładach rzemieślniczych cukiernik wykonuje wszystkie zadania związane z produkcją, zaś w zakładach większych istnieją wąskie specjalizacje takie jak ciastkarz, dekorator, lodziarz. Do zadań cukiernika należy przygotowanie maszyn do produkcji, zapoznanie się z zamówieniem, przygotowanie surowców (zgodnie z recepturą), sprawdzenie czy surowce są zdatne do spożycia, pestkowanie i obieranie owoców, wyrabianie, wałkowanie i dzielnie ciasta, pieczenie, nadziewanie i dekorowanie wyrobów.
Obejrzyj film o zawodzie.

Beata Słowik - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Na podstawie: Przewodnika po zawodach, Tom V

 • Sprawdź czy to jest praca dla Ciebie
  • Kategoria: Instytucje doradztwa zawodowego

   Opis

   Praca cukiernika wymaga ogólnej dobrej kondycji fizycznej. Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są m.in. niesprawność ruchowa rąk, przewlekłe choroby skóry, nosicielstwo chorób zakaźnych, daltonizm i alergie.
   Ważne jest aby kandydat do zawodu cukiernika miał wyczulony zmysł węchu oraz smaku a także dobrą koordynację psychoruchową. Cechy cenione w zawodzie to dokładność, cierpliwość, uważność, a także wrażliwość estetyczna, kreatywność i rozwinięta wyobraźnia.

 • Skończ zasadniczą szkołę zawodową
  • Kategoria: Szkoły ponadgimnazjalne

   Opis

   Zawód cukiernika można zdobyć w trzyletniej szkole zawodowej.
   Sprawdź czego będziesz się uczył w szkole oraz jak wygląda egzamin zawodowy.

 • Zdaj egzamin rzemieślniczy
  • Opis

   Umiejętności z zakresu cukiernictwa zdobyte zarówno w systemie kształcenia formalnego jak i pozaformalnego można potwierdzić zdając egzamin (czeladniczy lub mistrzowski) przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej.

 • Zdobądź doświadczenie zawodowe
  • Opis

   Cukiernicy mogą szukać pracy w zakładach cukierniczych. Najczęściej kariera w zawodzie cukiernika zaczyna się od pracy jako pomocnik cukierniczy, z czasem awansuje się na samodzielne stanowiska i wreszcie na stanowiska na których uczy się nowych adeptów sztuki cukierniczej lub organizuje i nadzoruje proces produkcji.

 • Ucz się przez całe życie
  • Opis

   Pamiętaj, że kluczem do osiągnięcia sukcesu zawodowego jest ciągłe doskonalenie się. Zadbaj o to, aby być na bieżąco z nowinkami zawodowymi, wciąż poszerzać swoją wiedzę, nieustannie rozwijać umiejętności. Poszukuj możliwych ścieżek rozwoju w swoim zawodzie, zawodach pokrewnych oraz w innych interesujących Cię dziedzinach.