JAK DOŁĄCZYĆ?

JAK DOŁĄCZYĆ?

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego jako platforma współpracy instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń na rzecz rozwoju i promocji uczenia się przez całe życie, ma charakter otwarty. W jego prace cały czas mogą się włączać instytucje zainteresowane tworzeniem spójnego systemu kształcenia ustawicznego w Małopolsce oraz działaniami na rzecz stworzenia odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju uczących się przez całe życie mieszkańców regionu.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w Biurze Partnerstwa, które następnie je weryfikuje oraz przygotowuje informację o zgłoszonych kandydaturach na najbliższe posiedzenie Walnego Zgromadzenia. To ono w trybie regulaminowym decyduje o przyjęciu nowych Partnerów.

Biuro Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel. 12 428 78 60, faks 12 422 97 85
e-mail: mpku@wup-krakow.pl

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Autor: Monika Gucwa Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2017
Drukuj stronę