Barometr zawodów

  

 

 

 

 

 

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

 

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

 

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

 

Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

 

Dane w serwisie przedstawiają prognozę na 2017 rok. Prognozy z lat poprzednich dostępne są na stronie www.barometrzawodow.pl

 

 

Prognozowane zapotrzebowanie na zawody - powiat bocheński

Zawody deficytowe

cieśle i stolarze budowlani
dekarze i blacharze budowlani
diagności samochodowi
instruktorzy rekreacji i sportu
inżynierowie mechanicy
krawcy i pracownicy produkcji odzieży
mechanicy pojazdów samochodowych
monterzy instalacji budowlanych
operatorzy obrabiarek skrawających
spedytorzy i logistycy
szefowie kuchni
technicy elektrycy
technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie
tynkarze
brukarze
floryści
inżynierowie budownictwa
lekarze
magazynierzy
nauczyciele praktycznej nauki zawodu
psycholodzy i psychoterapeuci
robotnicy obróbki drewna i stolarze
specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
tapicerzy
terapeuci zajęciowi
zaopatrzeniowcy i dostawcy
kierownicy budowy
kosmetyczki
nauczyciele nauczania początkowego
nauczyciele przedszkoli
pomoce kuchenne
posadzkarze
samodzielni księgowi
ślusarze
fryzjerzy
operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru
pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
Analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Inżynierowie elektrycy i energetycy
Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
Kierownicy ds. usług
Lakiernicy
Murarze i tynkarze
Nauczyciele języków obcych i lektorzy
Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
Pielęgniarki i położne
Pracownicy poligraficzni
Spawacze

Zawody w równowadze

elektromechanicy i elektromonterzy
filolodzy i tłumacze
kamieniarze
kierowcy autobusów
kierownicy sprzedaży
opiekunki dziecięce
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
przedstawiciele handlowi
agenci ubezpieczeniowi
farmaceuci
fizjoterapeuci i masażyści
instruktorzy nauki jazdy
listonosze i kurierzy
monterzy elektronicy
monterzy okien i szklarze
nauczyciele przedmiotów zawodowych
nauczyciele szkół specjalnych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
pracownicy socjalni
projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
ratownicy medyczni
robotnicy budowlani
specjaliści ds. rynku nieruchomości
architekci i urbaniści
asystenci i technicy dentystyczni
betoniarze i zbrojarze
bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
cukiernicy
graficy komputerowi
kelnerzy i barmani
kierowcy samochodów osobowych
mechanicy maszyn i urządzeń
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
piekarze
pracownicy poczty
prawnicy
recepcjoniści i rejestratorzy
sprzątaczki i pokojowe
sprzedawcy i kasjerzy
technicy budownictwa
technicy informatycy
wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
weterynarze
archiwiści i muzealnicy
dentyści
masarze i przetwórcy ryb
monterzy konstrukcji metalowych
pracownicy przetwórstwa metali
pracownicy przetwórstwa spożywczego
pracownicy sprzedaży internetowej
robotnicy leśni
gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
specjaliści ds. organizacji produkcji
Animatorzy kultury i organizatorzy imprez
Blacharze i lakiernicy samochodowi
Dziennikarze i redaktorzy
Fotografowie
Kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu
Kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych
Ogrodnicy i sadownicy
Operatorzy aparatury medycznej
Optycy i pracownicy wytwarzający protezy
Pozostali specjaliści edukacji
Pracownicy ds. jakości
Pracownicy ds. ochrony środowiska i BHP
Pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
Pracownicy myjni, pralni i prasowalni
Pracownicy ochrony fizycznej
Pracownicy służb mundurowych
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Sekretarki i asystenci
Specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
Specjaliści telekomunikacji

Zawody nadwyżkowe

malarze budowlani
pracownicy administracyjni i biurowi
pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
architekci krajobrazu
ekonomiści
geodeci i kartografowie
inżynierowie chemicy i chemicy
inżynierowie inżynierii środowiska
kucharze
monterzy maszyn i urządzeń
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
obuwnicy
pedagodzy
pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej
socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych
specjaliści administracji publicznej
specjaliści ds. finansowych
specjaliści technologii żywności i żywienia
technicy mechanicy
specjaliści rolnictwa i leśnictwa
ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
pracownicy ds. budownictwa drogowego
pracownicy obsługi ruchu szynowego
rolnicy i hodowcy
Filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
Plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków