CENTRUM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Instytucje audytujące

Rejestr instytucji audytujących i audytorów uprawnionych do przeprowadzania audytu zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno–Szkoleniowych (MSUES).

Czytaj dalej
O Centrum

O Centrum

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia dba o wysoką jakość szkoleń w Małopolsce. Wspiera również instytucje szkoleniowe świadczące usługi edukacyjno–szkoleniowe, zainteresowane stałym podnoszeniem jakości swojej oferty.

Czytaj dalej
Znak jakości – dla kogo i po co?

Znak jakości – dla kogo i po co?

Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych jest dla instytucji szkoleniowych, które chcą stale podnosić jakość swoich usług, zdobywać nowych klientów, mieć pewność, że ci, którzy raz skorzystali z ich oferty, wrócą i polecą ich usługi innym.

Czytaj dalej

System zarządzania jakością oparty o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Standardy służą do oceny zarządzania instytucją szkoleniową, która jest zainteresowana potwierdzeniem jakości swojej pracy i otrzymaniem znaku MSUES.

Czytaj dalej

Jak zdobyć znak jakości?

Firmy szkoleniowe zainteresowane procesem weryfikacji zapraszamy do złożenia formularza samooceny w WUP w Krakowie. Wypełnienie i przesłanie do WUP w Krakowie formularza samooceny pozwoli na nawiązanie stałego kontaktu z Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej

Podstawowe warunki umowy

Warunki, na jakich instytucja może otrzymać znak jakości MSUES oraz korzystać z prawa do używania tego znaku są określone w Regulaminie używania znaku jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno–Szkoleniowych oraz w Umowie licencyjnej.

Czytaj dalej

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) to nowatorskie w skali całego kraju narzędzie zapewniania jakości kształcenia, powstałe we współpracy z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU).

Czytaj dalej