Małopolski Dzień Uczenia się

 

W 2010 r. 8 czerwca został ustanowiony przez władze regionu Małopolskim Dniem Uczenia się. Ma on na celu m.in.:

  • promowanie wśród mieszkańców i pracodawców regionu postawy otwartej na rozwój (tak osobisty, jak i zawodowy), a także odpowiedzialności za własną edukację na każdym etapie życia, która jest kluczem do utrzymania atrakcyjności na rynku pracy;
  • budowanie świadomości mieszkańców na temat korzyści związanych ze zdobywaniem kompetencji w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych;
  • prezentowanie alternatywnych form poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, zgodnie z zasadą, że uczymy się nie tylko w szkole;
  • pokazywanie, że uczenie się może być nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne jako forma spędzenia wolnego czasu wspólnie z najbliższymi;
  • większe zaangażowanie małopolskich instytucji w upowszechnianie wiedzy na temat kwalifikacji w kontekście współczesnego rynku pracy.

 

Małopolski Dzień Uczenia się jest adresowany do wszystkich Małopolan, w tym uczniów i studentów, osób pracujących, poszukujących pracy, rodziców z dziećmi oraz seniorów. Obejmuje wydarzenia organizowane bezpłatnie dla mieszkańców przez instytucje Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego oraz współpracujące z nimi małopolskie instytucje rynku pracy, edukacji i szkoleń.

W organizację Małopolskiego Dnia Uczenia się angażuje się co roku ponad 50 instytucji. Są to m.in. gminy, ośrodki kultury, szkoły, przedszkola, instytucje szkoleniowe, ochotnicze hufce pracy, stowarzyszenia, fundacje, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i powiatowe urzędy pracy. Koordynatorem wydarzenia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Zobacz, co działo się podczas VII Małopolskiego Dnia Uczenia się, odbywającego się pod hasłem: "Każdy może zrobić karierę".

Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2017
Drukuj stronę