AKTUALNOŚCI DLA PARTNERÓW MPKU

Zmieniamy się! MSUES po przeglądzie

Zmieniamy się! MSUES po przeglądzie

Rada Programowa MPKU przyjęła zmiany Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno–Szkoleniowych (wersja 2.0) polegające na dodaniu wypracowanych w ramach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU) wskaźników, określających oczekiwany poziom jakości usług doradczych.

Czytaj dalej

Spotkanie nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

W związku z planowaną nowelizacją przepisów 13 lipca 2017 r. zapraszamy na spotkanie wszystkich partnerów zainteresowanych tematem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Czytaj dalej

Wymieniali się doświadczeniami na temat potwierdzania efektów uczenia się

27 czerwca 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące projektu pn. " Walidacja efektów uczenia się formalnego i pozaformalnego (Effect VPL)".

Czytaj dalej

Rozwijamy MSUES

25 maja 2017 r. Rada Programowa Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego głosowała nad projektem aktualizacji Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

Czytaj dalej

MSUES dla doradztwa

Podczas Festiwalu Zawodów Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego dyskutowało nad propozycją wskaźników dla doradztwa w MSUES.

Czytaj dalej

Spotkanie podsumowujące ustalenia w obszarze doradztwa zawodowego i kwalifikacji

Spotkanie Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego dotyczącego podsumowania spotkań roboczych w obszarze doradztwa zawodowego i kwalifikacji, jakie miały miejsce w IV kwartale 2016 roku. Spotkanie jest organizowane w związku z projektem Kierunek Kariera.

Czytaj dalej