Edukacyjna Gmina Małopolski 2017 - wyniki głosowania

Publikujemy wyniki głosowania Małopolan. Pełne wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone podczas Gali "Rozwiń swoją gminę" - 7 grudnia.

Kapituła Plebiscytu "Edukacyjna Gmina Małopolski 2017" podczas niejawnego posiedzenia, które odbyło się 18.10.2017 r., dokonała analizy nadesłanych zgłoszeń i wytypowała 10 finalistów.  

Do II etapu Plebiscytu zakwalifikowały się następujące gminy (w kolejności alfabetycznej):

 • Bochnia,
 • Dębno,
 • Kęty,
 • Oświęcim,
 • Sękowa,
 • Skrzyszów,
 • Słomniki,
 • Trzebinia,
 • Wietrzychowice,
 • Wojnicz.

 

W głosowaniu mieszkańców gminy otrzymały następującą liczbę ważnych głosów:

 • Bochnia - 1592,
 • Dębno - 784,
 • Kęty - 589,
 • Oświęcim - 420,
 • Sękowa - 325,
 • Skrzyszów - 2305,
 • Słomniki - 390,
 • Trzebinia - 503,
 • Wietrzychowice - 20112,
 • Wojnicz - 18734.

 

Tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2017 otrzyma gmina, która uzyska największą liczbę punktów liczonych następująco:

 • 20% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w rankingu aktywności edukacyjnej gmin;
 • 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu mieszkańców. Głosy oddane na poszczególne przedsięwzięcia organizowane przez jedną gminę będą sumowane;
 • 40% ostatecznej liczby punktów stanowić będzie wartość wynikająca z miejsca zajętego w głosowaniu Kapituły.

 

 

Autor: Justyna Telejko, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Drukuj stronę