Nabór do służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie w 2018 r. będzie prowadziła nabór do służby przygotowawczej. Jej odbycie umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz Wojskach Obrony Terytorialnej.

Chętni będą musieli złożyć wniosek w WKU w Krakowie oraz posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (bez odbytej służby wojskowej).

Do służby przygotowawczej może zostać powołana osoba:

  • niekarana za przestępstwo umyślne;
  • posiadająca obywatelstwo polskie;
  • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
  • pełnoletnia.

 

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi do 4 miesięcy.

Terminy powołania do służby przygotowawczej w 2018 r. - kształcenie w korpusie:

  • oficerów - od 8 stycznia do 6 lipca;
  • podoficerów - od 1 lutego do 29 czerwca, od 3 lipca do 30 listopada;
  • szeregowych - od 8 stycznia do 27 kwietnia, od 7 maja do 31 sierpnia, od 4 września do 21 grudnia, od 25 września do 21 grudnia.

 

W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje dotyczące powołania do służby wojskowej można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel.: 261 13 48 03, 261 13 74 41 lub odwiedzając stronę internetową www.krakow.wku.wp.mil.pl.

Źródło: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Krakowie

Drukuj stronę