Rozwijamy MSUES

25 maja 2017 r. Rada Programowa Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego głosowała nad projektem aktualizacji Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

Głosowaniu poddano 39 wskaźników MSUES wyznaczających jakość usługi doradczej. Rada zaakceptowała zwykłą większością głosów 38 z nich, 1 - dotyczący wymagań dla coach'ów, facylitatorów oraz moderatorów - został skierowany do dalszych prac.

Przypomnijmy, że MSUES zostały wypracowane przez Partnerstwo kilka lat temu. Znak jakości MSUES zaczął funkcjonować na rynku szkoleniowym w 2014 roku, przyznaje go Województwo Małopolskie. Wspólnym sukcesem Partnerstwa było uznanie tego znaku za jeden z dziewięciu systemów jakości pozwalających świadczyć usługi m.in. dla posiadaczy bonów szkoleniowych w Małopolsce. Liczne weryfikacje prowadzone w instytucjach szkoleniowych, w tym w ramach procesu odnowienia znaku jakości, pokazały jednak, że nie można stać w miejscu i trzeba rozwijać standard. Podkreślali to również przedstawiciele instytucji zrzeszonych w MPKU obecni na posiedzeniu Rady Programowej. Spotkanie pokazało, że kwestie zapewniania jakości usług żywo interesują środowiska związane z kształceniem osób dorosłych i wspieraniem ich aktywności na rynku pracy. Zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne chcą uczestniczyć w kształtowaniu systemu zapewniania jakości opartego na MSUES.

Aktualizacja MSUES związana jest z dynamiką rynku szkoleniowego, w tym z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które wymuszają zmianę podejścia instytucji do usług rozwojowych. Usługi te będą najczęściej prowadzić do uzyskania kwalifikacji i nie muszą to być szkolenia, do których odnosił się MSUES w dotychczasowym kształcie. Nowy MSUES dotyczył będzie zatem usług rozwojowych - zarówno szkoleniowych, jak i doradczych, w tym usług poradnictwa całożyciowego, z którego korzystają osoby dorosłe, m.in. w ramach projektu "Kierunku Kariera".

Projekt aktualizacji MSUES został wypracowany wspólnie z przedstawicielami instytucji zrzeszonych w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego, które są zainteresowane jakością usług doradczych, a także z przedstawicielami instytucji mających znak jakości MSUES i świadczących te usługi. Zanim trafił na posiedzenie Rady Programowej MPKU projekt ten był również przedmiotem konsultacji społecznych. 

Zobacz zdjęcia.

Autor: Justyna Falgier, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Drukuj stronę