Drukuj

Projekt „Kierunek Kariera” ponownie otwarty dla osób poniżej 50!

12 września zostanie otwarta rekrutacja w projekcie „Kierunek Kariera” dla osób pracujących poniżej 50 roku życia, w tym również posiadających wyższe wykształcenie.

Projekt „Kierunek Kariera” powoli dobiega końca, na realizację doradztwa i szkoleń pozostało nieco ponad rok. Aby umożliwić skorzystanie z usługi Bilansu Kariery oraz dofinansowania do szkoleń ogólnych jak największej liczbie Małopolan, zadecydowano o rozszerzeniu rekrutacji.

Każdy z nas chciałby poprawić jakość swojego życia - uczynić je bardziej spełnionym i celowym. Dotyczy to również życia zawodowego. (…) Zainspirowani postawą naszych mieszkańców oraz ich zaangażowaniem w zdobywanie wiedzy, zdecydowaliśmy zmienić założenia projektu „Kierunek Kariera", w ten sposób, aby mogło z niego skorzystać jak najwięcej chętnych. – mówi Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Kto będzie mógł wziąć udział w projekcie?

Od 12 września Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek Kariera”, wszystkie osoby:

Zniesiony zostaje warunek posiadania maksymalnie średniego wykształcenia.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko te osoby, które dotąd nie były uczestnikami „Kierunku Kariera”. Nie ma możliwości skorzystania z usług projektu po raz drugi.

Z czego można skorzystać?

Doradztwo zawodowe

Projekt „Kierunek Kariera” daje możliwość skorzystania z Bilansu Kariery, usługi doradztwa zawodowego. Dla osób o sprecyzowanych celach edukacyjno-zawodowych, czyli znających swoje potrzeby szkoleniowe, doradca przeprowadza jedno spotkanie w formie podstawowego Bilansu Kariery. Jeśli natomiast, w opinii doradcy, cele edukacyjno-zawodowe nie są zbieżne z planami zawodowymi lub uczestnik chce upewnić się jakie umiejętności i kompetencje posiada, doradca proponuje pogłębioną formę Bilansu Kariery, która minimalnie obejmuje 2 spotkania. Do tej pory z usługi podstawowego Bilansu Kariery skorzystało prawie 35 tys. Małopolan, na wersję pogłębioną zdecydowało się ponad 3 tys. osób.

Dofinansowanie do szkoleń i kursów

Na spotkaniu z doradcą zawodowym uczestnik może zamówić max. 180 bonów o łącznej wartości 2700 zł, do wykorzystania na szkolenia ogólne: językowe, komputerowe, kursy prawa jazdy czy z zakresu zarządzania projektami. Wkład własny uczestnika wynosi 15% wartości zamawianych bonów. Od 2016 roku w projekcie „Kierunek Kariera” rozliczono łącznie prawie 2,2 mln bonów, o wartości ponad 32 mln zł.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod adresem:  https://kierunek.pociagdokariery.pl/

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.