Jak zdobyć znak jakości?

Firmy czy też instytucje prowadzące działalność szkoleniową i/lub doradczą, zainteresowane procesem certyfikacji, zapraszamy do złożenia formularza samooceny w WUP w Krakowie.

Wypełnienie i przesłanie do WUP wypełnionej samooceny pozwoli na nawiązanie stałego kontaktu z Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

Wypełnienie formularza daje okazję do indywidualnej, świadomej refleksji instytucji nad jakością swoich usług. W oparciu o wiedzę na temat sposobów własnego działania samodzielnie rozstrzyga ona czy spełnia wymagania zdefiniowane w Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, będących podstawą przyznawania znaku jakości.

 

W formularzu samooceny należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

  1. Wynik samooceny – każdemu wskaźnikowi MSUES 2.0 towarzyszą 3 opcje do wyboru: "spełniam", "nie spełniam", "nie wiem". Na podstawie wiedzy o sposobach działania instytucji szkoleniowej należy wybrać jedną z nich. Te wskaźniki, które budzą wątpliwości ("nie wiem") lub zdaniem instytucji szkoleniowej nie są przez nią spełniane ("nie spełniam"), będą na późniejszym etapie przedmiotem rozmowy z konsultantem Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.
  2. Oczekiwania wobec spotkania z konsultantem.
  3. Wyrażenie zgody (poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadracika) na przystąpienie instytucji do procedury oceny spełniania Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

 

Zapoznaj się z pełną procedurą weryfikacji zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych i przyznawania znaku jakości oraz podstawowymi warunkami umowy.

Zobacz spot!

Autor: Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia
Drukuj stronę