O Centrum

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia dba o wysoką jakość szkoleń w Małopolsce w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno–Szkoleniowych (MSUES). Wspiera również instytucje szkoleniowe zainteresowane stałym podnoszeniem jakości swoich usług.

Główne zadania Centrum to:

  • przyznawanie i weryfikowanie prawa do używania znaku jakości MSUES oraz prowadzenie Rejestru instytucji ze znakiem jakości MSUES;
  • monitorowanie jakości usług świadczonych przez instytucje ze znakiem MSUES w oparciu o informacje, w tym od klientów;
  • dbałość o odpowiednią jakość audytów na zgodność z MSUES służącą utrzymaniu wiarygodności i jakości znaku MSUES na rynku szkoleniowym poprzez prowadzenie Rejestru uprawnionych firm audytujących i audytorów, audyty monitorujące, organizację szkoleń dla audytorów, weryfikację raportów z audytu i konsultacje dla audytorów;
  • dbałość o aktualność i kompletność MSUES;
  • współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz jakości kształcenia;
  • wsparcie metodyczne dla instytucji zamawiających szkolenia finansowane ze środków publicznych;
  • monitorowanie rynku szkoleniowego w Małopolsce.

 

 

Dowiedz się, jak zdobyć znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych.

Kontakt:

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia 
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
Pokój 102 
tel.: 12 619 84 52 
e-mail: jakosc@wup-krakow.pl

Justyna Falgier 
Agnieszka Sasor-Ortyl

 

Autor: Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia
Drukuj stronę