O nas

Jesteśmy portalem o uczeniu się przez całe życie. Pokazujemy korzyści, jakie daje człowiekowi kształcenie ustawiczne. Informujemy także o możliwościach zdobywania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego w Małopolsce.

Świat zmienia się coraz szybciej, a człowiek – chcąc nadążyć za postępem technologicznym i wyzwaniami cywilizacyjnymi, a także sprostać rosnącym wymaganiom rynku pracy – musi się zmieniać razem z nim. Powinien uaktualniać swoją wiedzę, podnosić kwalifikacje, doskonalić umiejętności. Słowem – uczyć się przez całe życie. Z drugiej strony samorządom powinno zależeć na wspieraniu kształcenia ustawicznego jako elementu budowania lokalnego potencjału ekonomicznego, gdyż źródłem konkurencyjności gospodarczej regionów w globalizującym się świecie jest przede wszystkim dobrze wykształcone społeczeństwo.
 
W Małopolsce nikogo nie trzeba przekonywać, że gospodarka oparta na wiedzy, wykorzystująca potencjał intelektualny obywateli, decyduje o sile regionu. Dlatego, myśląc o postępie cywilizacyjnym, w pierwszej kolejności warto zadbać o wszechstronny rozwój mieszkańców i przekonać ich do uczenia się przez całe życie. Serwis "Małopolski pociąg do kariery" jest jednym z elementów polityki informacyjnej regionu na temat możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Mamy nadzieję, że będzie on użytecznym narzędziem zarówno dla osób, które niezależnie od wieku i już zdobytych kwalifikacji nadal pragną uczyć się, jak i dla instytucji zajmujących się w Małopolsce kształceniem ustawicznym.

Osoby zainteresowane kształceniem znajdą u nas m.in. informacje o szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach i kierunkach studiów podyplomowych z regionu, dowiedzą się też, na co zwracać uwagę, wybierając konkretne oferty szkoleniowe, aby ich efekty były zgodne z oczekiwaniami i przyniosły wymierne korzyści w postaci nowej wiedzy i umiejętności.

Ci, którzy szukują pracy, znajdą u nas wiele pożytecznych rad dotyczących budowania projektu zawodowego, tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego), przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą czy zakładania własnej firmy.

"Małopolski pociąg do kariery" daje także możliwość korzystania z usług poradnictwa edukacyjno–zawodowego on-line. Zapewnia bezpośredni kontakt z doradcami zawodowymi, którym można zadawać pytania za pośrednictwem serwisu. Osoby, które zarejestrowały się na naszej stronie, mogą dodatkowo brać udział w czatach ze specjalistami, które są organizowane cyklicznie, także na życzenie użytkowników.

W serwisie zamieszczamy także aktualności z dziedziny szeroko pojętej edukacji, publikacje dotyczące kształcenia ustawicznego oraz informacje o realizowanych w Małopolsce projektach z zakresu uczenia się przez całe życie.
 
Liczymy, że serwis przyczyni się do promowania wśród obywateli postawy otwartej na rozwój oraz postawy świadomego planowania kariery zawodowej, o której – co warto cały czas podkreślać – trzeba myśleć jeszcze przed ukończeniem szkoły.

Autor: Monika Gucwa, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Data ostatniej aktualizacji: 20.12.2017
Drukuj stronę