Drukuj

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej "Pociąg do kariery".

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zawiera jednak pewne niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

  1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł;
    • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
    • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  2. Możliwe jest także, że niektóre filmy zamieszczone na stronie internetowej – opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej – mogą nie posiadać wymaganych elementów zapewniających ich dostępność a część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono: .
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Łukasz Kraczka.
Możesz napisać do niego na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwonić przez telefon na numer +48 12 428 78 20

Masz prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu oraz wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Twoje żądanie powinno zawierać:

Mamy obowiązek spełnić Twoje żądanie najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności lub dostępu alternatywnego nie będzie możliwe, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie. Termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargę na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania możesz złożyć do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:

Skargę możesz także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedzib, oddziałów i biur projektów została opisana w deklaracji dostępności strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.