Zmiana regulaminu Plebiscytu "Edukacyjna Gmina Małopolski 2017"

Mając na uwadze szerszy dostęp do udziału w Plebiscycie i działając zgodnie z par. 7 ust. 1 Regulaminu Plebiscytu "Edukacyjna Gmina Małopolski 2017", organizator - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wydłuża termin składania prac konkursowych do 15.10.2017 do godz. 9.00.

Zmienia się zatem brzmienie par. 3 ww. regulaminu:

  • w ust. 1 z: Zgłoszenia kandydatur gmin przyjmowane są w terminie od dnia 1.09.2017 r. do dnia 5.10.2017 r.na: Zgłoszenia kandydatur gmin przyjmowane są w terminie od dnia 1.09.2017 r. do dnia 15.10.2017 r.;
  • w ust. 7 z: Kandydatury gmin można zgłaszać w terminie od 1.09.2017 r. do 5.10.2017 r. do godz. 23:59. Zgłoszenia nadesłane po terminie lub naruszające przepisy prawa bądź postanowienia niniejszego Regulaminu, nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Plebiscytu na: Kandydatury gmin można zgłaszać w terminie od 1.09.2017 r. do 15.10.2017 r. do godz. 09:00. Zgłoszenia nadesłane po terminie lub naruszające przepisy prawa bądź postanowienia niniejszego Regulaminu, nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Plebiscytu;
  • w ust. 9 z: Lista zgłoszonych gmin opublikowana zostanie na stronie www.pociagdokariery.pl najpóźniej do 15.10.2017 r. na: Lista zgłoszonych gmin opublikowana zostanie na stronie www.pociagdokariery.pl najpóźniej do 17.10.2017 r. 

 

Data publikacji: 5.10.2017

Załączniki do pobrania

Drukuj stronę