• 12 424 07 38
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia dofinansowanie do szkoleń dla osób pracujących!

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności zawodowe? Jeśli tak, to ta informacja jest dla Ciebie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia projekt „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I”.

Projekt „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I” będzie oferował usługi z obszaru doradztwa zawodowego, szkoleń, studiów podyplomowych, usług o charakterze zawodowym, potwierdzania kwalifikacji, jak również innych usług rozwojowych typu coaching i mentoring.

Jeżeli brałeś udział w projektach Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa i Łap Skilla, to będziesz mógł skorzystać z projektu Małopolski Pociąg do Kariery – nie będzie ograniczeń w tym zakresie, jeżeli spełniasz poniższe kryteria.

Kto będzie mógł otrzymać dofinansowanie - osoby dorosłe spełniające łącznie poniższe 3 wymogi:

 1. osoby pełnoletnie
 2. osoby związane z Małopolską, czyli takie, które wykażą w procesie rekrutacji, że mieszkają w tym regionie (warunek ten będzie potwierdzony oświadczeniem) lub pracują w Małopolsce (na podstawie zaświadczenia)
 3. osoby pracujące, czyli osoby, które:
 • są zatrudnione na podstawie stosunku pracy unormowanego w Kodeksie Pracy lub umowy spełniającej przesłanki umowy zlecenia lub umowy o dzieło

lub

 • posiadają obowiązujące powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej,
 • są aktywnymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • są rolnikami ubezpieczonymi w KRUS,

Warunek ten potwierdzany będzie stosownym zaświadczeniem.

Wyjątkiem są osoby z niepełnosprawnościami, które będą mogły przystąpić do projektu również jako osoby niepracujące.

Rekrutacja będzie realizowana do limitów miejsc w poszczególnych grupach:

 1. osoby w wieku 18 – 24 lata spełniające powyższe kryteria – maksymalnie 2526 miejsc,
 2. osoby w wieku 25 – 89 lat spełniające powyższe kryteria – maksymalnie 10104 miejsc.

Równocześnie, przy uwzględnieniu powyższych limitów, w projekcie zagwarantowano minimalną liczbę miejsc dla:

 1. kobiet w wieku 18 – 89 lat z wykształceniem maksymalnie policealnym – co najmniej 3500 miejsc,
 2. osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą być osobami pracującymi w rozumieniu powyższej definicji – co najmniej 500 miejsc.
 3. osób po 50 roku życia – co najmniej 1000 miejsc.

Łącznie w pierwszej rekrutacji dysponujemy 12630 miejscami.

Uwaga! Rekrutacja do projektu rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu 2024, proszę śledzić informacje w tej sprawie na stronie pociagdokariery.pl.

Z dofinansowania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy (dotyczy także osób z niepełnosprawnościami), ale będzie uruchomiony dedykowany dla nich odrębny system bonowy realizowany przez operatorów: https://inkubator.nowysacz.pl/  http://szih.pl/ https://www.marr.pl/ https://frrr.pl/.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy (pociagdokariery.pl) dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy otrzymują w nim wsparcie na poprawę zarządzania pracownikami i tworzenie dla nich przyjaznych miejsc pracy.

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji – oto kilka praktycznych wskazówek dla Ciebie:

 1. Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego – wykorzystaj czas do rekrutacji i załóż profil zaufany https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zaloz-profil-zaufany-online
 2. Zastanów się, jakie kompetencje chciałbyś rozwijać korzystając z oferty szkoleniowej i sprawdź, czy ta instytucja szkoleniowa lub uczelnia jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych Baza Usług Rozwojowych - PARP
 3. Pomyśl, czy potrzebujesz wsparcia doradcy zawodowego w rozwoju swojej kariery zawodowej – pomocy w zaplanowaniu zmiany zawodowej lub pogłębionej analizy swoich zasobów zawodowych

W kilku zdaniach chcemy przybliżyć, jak będzie wyglądać ścieżka klienta w projekcie Małopolski Pociąg do Kariery sezon pierwszy:

Krok pierwszy: Rekrutacja – ankieta na stronie internetowej oraz przedłożenie zaświadczenie potwierdzającego zatrudnienie lub czynną służbę w OSP lub Terytorialnej Służbie Wojskowej lub zaświadczenie z KRUS lub orzeczenie o niepełnosprawności aktualne na dzień rekrutacji.

Krok drugi: Bilans Kariery Online – usługa doradcza oparta o narzędzie elektroniczne i wsparcie doradcy zawodowego.

Krok trzeci: Dofinansowanie na szkolenia – czyli możliwość realizacji bonów szkoleniowych.

Uczestnik otrzyma 335 bonów, każdy o wartości 15 PLN, łączna wartość bonów szkoleniowych (dofinansowanie + wkład własny) wynosi 5025 PLN, przy czym wkład własny wynosi 10% wartości bonów szkoleniowych.

Uczestnik Projektu będzie mógł wykorzystać dofinansowanie na usługi w Bazie Usług Rozwojowych:

 • szkolenia,
 • egzaminy,
 • potwierdzenie kwalifikacji,
 • studia podyplomowe,
 • coaching,

Rozliczyć bonami można będzie także egzaminy, które zmierzają do uzyskania kompetencji lub kwalifikacji (za wyjątkiem szkoleń miękkich np. komunikacja, asertywność).

Usługi rozliczane będą w formie indywidualnej i grupowej, stacjonarnie, zdalnie w czasie rzeczywistym lub też w formie mieszanej (stacjonarnej ze zdalną w czasie rzeczywistym). Usługi e-learningu nie będą rozliczane.

Krok czwarty: specjalistyczne usługi doradztwa zawodowego, które uczestnik będzie mógł wybrać równolegle z dofinansowaniem na szkolenia. Będzie można wybrać jedną z usług:

 • Bilans Kompetencji Pogłębiony,
 • Coaching Kariery – doradztwo zawodowe z elementami coachingu,
 • AC/DC Assessment Center / Development Center– ocena kompetencji przekrojowych,
 • Warsztaty rozwijające kompetencje przekrojowe.

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I” realizowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”, Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą skorzystać z proponowanego im wsparcia.

Wartość projektu: 90 000 000,00 zł, w tym: wkład funduszy europejskich: 76 500 000,00 zł, wkład budżetu państwa: 9 000 000,00 zł

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 424 07 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.