• 12 424 07 38
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierunek Kariera - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Informacje o dofinansowaniu

Kierunek Kariera


Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:
Podwyższenie kompetencji osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt:
Podwyższenie kompetencji osób dorosłych, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Planowane efekty projektu to przede wszystkim:
  • 46 500 osób objętych doradztwem zawodowym;
  • 25 570 umów zawartych w ramach podmiotowego finansowania usług;
  • 3 500 000 realizowanych bonów.

Wartość projektu:
94 117 755,88 zł

W tym wkład funduszy europejskich:
80 000 092,49 zł

 

 

Kierunek Kariera Zawodowa


Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:
Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt:
Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Planowane efekty projektu to przede wszystkim:
Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez co najmniej 50 % uczestników, tj. 7 390 osób.

14 780 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.


Wartość projektu:
94 117 646,70 zł

W tym wkład funduszy europejskich:
79 999 999,69 zł

 

 

Nowy Start w Małopolsce


Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Nowy Start w Małopolsce” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:
Dostarczenie osobom powracającym z zagranicy informacji na temat możliwości rozwoju, kształcenia, pozyskania zatrudnienia i innych możliwości oferowanych przez region, w szczególności poprzez uczestnictwo w specjalistycznej usłudze poradnictwa zawodowego oraz indywidualnych konsultacjach.

Grupa docelowa:
W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 600 osób, mieszkających lub uczących się w Małopolsce, pozostających bez pracy, które mieszkały uczyły się lub pracowały za granicą i wróciły do kraju w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy przed przystąpieniem do projektu, należące do co najmniej jednej z grup:
  1. osoby powyżej 50 r.ż.,
  2. osoby długotrwale bezrobotne,
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. osoby o niskich kwalifikacjach,
  5. kobiety,
  6. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do ww. grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy założeniu iż liczba osób z tej grupy nie przekroczy 20% wszystkich uczestników projektu.

Wartość projektu:
853 198,82 zł

W tym:
współfinansowanie UE - 725 218,99 zł;
współfinansowanie krajowe z budżetu państwa - 85 319,88 zł;
współfinansowanie z budżetu województwa - 42 659,95 zł.
 
Data ostatniej aktualizacji: 9.12.2019

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Program Regionalny, flaga Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, znak województwa małopolskiego z podpisem Małopolska oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pociag do kariery

plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
12 424 07 38
12 422 97 85
pociagdokariery@wup-krakow.pl
Godziny pracy: 8.00 - 17.00