• 12 424 07 38
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

„Małopolski Pociąg do Kariery - sezon 1” - przeczytaj, zanim się zgłosisz

13 maja 2024 roku o godzinie 10:00 uruchomimy rekrutację do projektu „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1". Projekt będzie realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Współfinansuje go Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1" oferuje Ci rozwój zawodowy. Będziesz mógł skorzystać z usług doradztwa zawodowego, szkoleń, studiów podyplomowych, usług o charakterze zawodowym, potwierdzania kwalifikacji, a także coachingu czy mentoringu.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Możesz zostać uczestnikiem projektu, jeżeli spełniasz wszystkie wymienione warunki:

  • w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyłeś 18 lat, ale nie ukończyłeś 89 lat,
  • mieszkasz lub pracujesz w Małopolsce albo pełnisz terytorialną służbę wojskową (WOT) lub jesteś strażakiem ochotniczej straży pożarnej (OSP) w jednostce zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego,
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej,
  • posiadasz obywatelstwo polskie albo zezwolenie na pobyt lub wizę, które upoważniają do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Musisz też spełnić jeden z poniższych warunków oraz przedstawić dokument to potwierdzający (na przykład zaświadczenie lub orzeczenie):

  1. pracujesz (na umowie o pracę lub w innej formie zatrudnienia opisanej w kodeksie pracy, umowie zlecenia lub umowie o dzieło) albo jesteś czynnym żołnierzem WOT, strażakiem OSP lub rolnikiem;
  2. jesteś osobą z niepełnosprawnościami.

W rekrutacji do projektu „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1" mamy miejsce dla 12630 osób. Dla osób w wieku 18 – 24 lata mamy maksymalnie 2526 miejsc. Dla osób w wieku powyżej 25 roku życia mamy maksymalnie 10104 miejsc.

Gwarantujemy:

  1. co najmniej 3500 miejsc dla kobiet powyżej 18 roku życia z wykształceniem maksymalnie policealnym,
  2. co najmniej 500 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą być osobami pracującymi.
  3. co najmniej 1000 miejsc dla osób po 50 roku życia.

Przygotuj się do udziału w projekcie!

Rekrutacja do projektu „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1" rozpocznie się wkrótce. Już dziś przygotuj się do niej. Poznaj etapy projektu. Przemyśl, jaki cel chcesz osiągnąć.

Pierwszy etap: Rekrutacja.

Będziesz musiał wypełnić formularz zgłoszeniowy. Opublikujemy go na stronie internetowej projektu (projekt.pociagdokariery.pl). To jedyny sposób zgłoszenia się do projektu.

Dokumenty będziesz musiał podpisać przy użyciu podpisu elektronicznego. Jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego – koniecznie go załóż!

Najbardziej popularną i bezpłatną formą podpisu elektronicznego jest podpis w profilu zaufanym. Instrukcję, jak założyć profil zaufany i podpisywać nim dokumenty znajdziesz w serwisie internetowym Ministerstwa Cyfryzacji (obywatel.gov.pl).

Podczas procesu rekrutacji  poprosimy Cię o dostarczenie do WUP Kraków zaświadczenia (o zatrudnieniu lub o służbie w OSP lub WOT lub o zaświadczenie z KRUS albo orzeczenia o  niepełnosprawności). Dzięki niemu sprawdzimy, czy spełniasz jeden z warunków udziału w projekcie. Wzór dokumentu prześlemy Ci w wiadomości elektronicznej e-mail, kiedy Twój poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy trafi do nas.

Drugi etap: Bilans Kariery Online, który jest usługą doradczą.

To bardzo ważny i obowiązkowy etap. Wymaga czasu i przygotowania. Zachęcamy, żebyś już teraz zastanowił się jakie kompetencje i kwalifikacje chcesz rozwijać.

Wypełniając Bilans Kariery Online podsumujesz i ocenisz niektóre swoje kompetencje. Opiszesz swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące rozwoju osobistego i  zawodowego. Podczas wypełniania Bilansu Kariery Online wskażesz te obszary, w których chcesz się rozwijać korzystając z dofinansowania. Na koniec zdecydujesz, czy chcesz skorzystać z proponowanych usług doradczych lub bonów szkoleniowych o wartości 5025 zł.

Trzeci etap: Zamawianie bonów i korzystanie ze szkoleń.

Bony szkoleniowe zamówisz najwcześniej w lipcu 2024 roku, po uruchomieniu systemu bonowego. Potem podpiszesz z nami umowę o dofinansowanie usług i wpłacisz na numer konta, który ci podamy wkład własny w wysokości 502,50 zł. Gdy wyślemy Ci informację o przyznaniu bonów, będziesz mógł zapisać się na wybraną usługę w Bazie Usług Rozwojowych.

Pamiętaj! Każdy z etapów wymaga czasu. Weź to pod uwagę planując udział w usłudze.

Informację o kolejnych naborach, w miarę dostępnych środków, opublikujemy na stronie internetowej projektu. Tam znajdziesz też dodatkowe informacje o projekcie.

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon I" realizowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027", Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, typ A, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych, które z własnej inicjatywy chcą skorzystać z proponowanego im wsparcia.

Wartość projektu: 90 000 000,00 zł, w tym: wkład funduszy europejskich: 76 500 000,00 zł, wkład budżetu państwa: 9 000 000,00 zł.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.